POBIERZ ZAŁĄCZNIK W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK W PRZYPADKU REKLAMACJI:

Wzór pisma reklamacyjnego.